Vejledning til badeværelse renovering

Badeværelse

Demontering sanitet samt blandingsbatterier.

Demontering og afpropning af div. vand og afløbs installationer.

Nedbankning af vægfliser. ophugning af flisegulv, betonlag

Efter gå bærejern hvis sådanne er til stede.

Demontering af gl. gulvafløb som ikke opfylder SBI krav

Montering af nyt gulvafløb med smørmembran.

Hvis der er bruseniche skal der monteres et nicheafløb der køre til det nye gulvafløb m/sidestuds.

Ved skjulte vandinstallationer skal udføres i nye rør i pex RIR med indmuringsdåser.

Ved synlig vandinstallation udføres det i fortrinsvis i rustfristål rør.

Ved udskiftning af stigeledninger på varmt og koldt vand gennem etage skal der monteres vådrums godkendte rørbøsninger i etageadskillelsen.

Udførelse af vådrumssikring af vægge og gulv(i rum mindre end 3,25 m2 eller bredde på 1,3 meter eller der under er hele rummet betragtet som vådrums zone

Ellers er det hele gulvet og væggene i vådrums zonen inkl. 50 cm ud fra zonegrænsen.

Montage og fugning af væg og gulvfliser inkl. fugning i alle bløde hjørner.

Færdigmontering af sanitet samt div. Blandingsbatterier.

SBI anvisninger og Byg 2000  skal altid overholdes.

Der må ikke efterlades skjulte utilgængelige samlinger på vandinstallationen.

Ved skjulte rørinstallationer anvendes fordelerrør med stophaner samt pex rør RIR og godkendte indmurings pexdåser med membraner mm.

Gulvafløb samt nicheafløb skal altid være CE eller VA godkendt/mærket.

Vægfliser skal altid op i min 2,30m højde flisevalg især til gulv bør afstemmes så der opnås optimal fald mod gulvafløb.

Døre, karme, gerikter, underskabe og andre udsatte steder bør altid beskyttes mod direkte vand.

Det er en rigtig god ide at udskifte stigeledninger fra teestykke  til teestykke og faldstamme evt. fra grenrør til grenrør gennem etage.

Enhver renovering af badeværelse bør man kigge efter installationer så man undgår at skulle ophugge i det nye badeværelse.